Home

Het bestuur

Bestuur
Voorzitter Josien Rommens - Sweep 0321-333069
Secretaris Jeannette van Damme 0321-383617
Penningmeester Marian Remijn - Groenewegen 0321-333450
Notulist Gia Zondervan - Vlegels 0321-331191
Algemeen lid Odilia Corvers - van Vught 06 12 726180
v.l.n.r. Josien-José-Jeannette-Gia-Marian


Mocht u iets op de site zien waar u vragen over heeft of een opmerking dan graag een reactie naar de secretaris


 
© 2021 ZijActief - Katholiek Vrouwennetwerk Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat