Home

Contributie

Voor alle leden geldt een bedrag van €30,- per jaar.
Wij verzoeken u vriendelijk om de nota ná 1 januari 2018 over te maken.
Rabobank rekening  NL 39 RABO 0112 5934 61 t.n.v. ZijActief afdeling Biddinghuizen onder vermelding van uw lidnummer.


 

De jaarlijkse contributie is niet erg hoog. Wel wordt er soms een eigen bijdrage gevraagd bij een activiteit.© 2024 ZijActief - Katholiek Vrouwennetwerk Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat