Home

Leesgroep

Deze leeskring is een onderdeel van ZijAktief, en bestaat al velen jaren in wisselende samenstelling, op dit moment bestaat de kring uit 5 dames.
En er heeft zich pas een nieuw lid aangemeld.

Wat is onze doelstelling:  kort gezegd, wij lezen gezamenlijk hetzelfde boek en gaan daar dan met elkaar over praten.
 
De leeskring is lid van het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken.
De bibliotheek is gespecialiseerd in leeskringen, er zijn er velen in Flevoland ook in ons dorp zijn er meerdere leeskringen.
De SFB heeft een catalogus samengesteld waaruit wij kunnen kiezen, vroeger was dat een papieren uitgave, maar tegenwoordig is alles digitaal.
Wij zijn momenteel met 5 dames, er is een nieuw lid die de volgende keer mee gaat draaien.
We komen elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar, we hebben een rooster bij wie de leeskring is. Diegene is dan de gastvrouw, en een aantal kan erg lekker bakken, dus alleen daarom al.
De gastvrouw leidt de ochtend en heeft de vragen lijst voor de boekbespreking met 11 vragen, zoals : wat vind je van het boek, om welke personen draait het boek, hoe is de steil  enz.
Er ontspinnen zich dan geweldige gesprekken over het thema en ook ver daar buiten, wij vinden niet dat we ons alleen maar moeten beperken tot het boek, maar ook onze persoonlijke verhalen komen aan bod.
We beginnen om 9.30 uur tot ong. 11.30 uur kan iets later worden ligt er aan hoeveel we elkaar te vertellen hebben.
Ik haal de nieuwe boeken die we gaan lezen voor de betreffende  dinsdag op, we krijgen tot 6 boeken per keer voor 5 weken in bruikleen, deze lever ik na de leeskring ochtend weer in dit alles gaat via de Bib in Biddinghuizen daar ligt dan de tas klaar.
Er zit ook altijd een map met een korte inhoud en recensies bij, die laten we rouleren onder de leden.
 
De kosten zijn ong. 10 euro per jaar, dus voor de kosten hoef je het niet te laten.
Dus een ieder die denkt, ik lees graag een wat bredere keuze dan kasteelromannetjes, is van harte welkom bij onze leeskring.
 
Heeft u nog vragen? Stel ze mij gerust, ook als je later denkt dat wil ik nog wel even weten, of om je aan te melden, zeg het mij.
Anneke Bonsen
 
 
Info:  Anneke Bonsen  
         0321-322943
      
 

© 2024 ZijActief - Katholiek Vrouwennetwerk Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat