Home

Terugblik op ...

6 januari 2016,   nieuwjaarsbijeenkomst


Op deze avond konden we elkaar alle goeds wensen voor het komende jaar!

Het thema: “Een pleegmoeder vertelt” Miep van Hoof vertelde ons over haar ervaringen met de pleegkinderen die ze al meer dan 35 jaar liefdevol opvangt in haar gezin.

Samen met haar dochter Margreet, die het technische gedeelte verzorgde, wist ze iedereen enorm te boeien en een indrukwekkend verhaal te vertellen!

Hun gezin was een crisisopvanggezin en dat betekende soms dat een kind nog dezelfde dag kwam! Dat ze soms midden in de nacht gebeld werden of het mogelijk was dat er direct een kind of soms meerdere kinderen geplaatst konden worden? En bij de familie van Hoof was er altijd plaats! Iedereen schikte wel wat in.

Crisisopvang betekende dat de kinderen meestal voor korte tijd bleven. Belangrijk voor de familie van Hoof was dan ook om het contact met de ouders zo optimaal mogelijk te houden, het doel was altijd om kinderen weer te herenigen met hun ouders.

Dat er wel een aantal kinderen veel langer zijn gebleven waar ze nog contact mee hebben zegt wel iets over de opvang!

Niet alleen Miep, maar ook haar man Roel en ook de kinderen hielpen mee. En dat het niet altijd makkelijk was spreekt voor zich. Het waren immers altijd min of meer getraumatiseerde kinderen!

Een bewonderenswaardige liefdevolle taak waar Miep met veel passie en humor over vertelde!

Aansluitend hebben we nog met elkaar geproost op het nieuwe jaar. 

Een zeer geslaagde avond met 27 aanwezige leden!

 
17 februari  2016, jaarvergadering en presentatie Stichting De Flevowand

We starten de jaarvergadering waarin verslag werd gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarna volgde het financiële verslag van onze penningmeester José, dat werd gecontroleerd en goed bevonden door 2 leden. Jeannette van Damme werd voorgesteld als nieuw bestuurslid en werd met meerderheid van stemmen gekozen.     Het afscheid van bestuurslid Agnes Lagendijk werd uitgesteld wegens familieomstandigheden.
 
Daarna werd de avond verder ingevuld door 4 dames van Stichting De Flevowand.
Ze vertelden met enthousiasme over het ontstaan en de plannen om een 60 meter lang en 50 cm hoog wandkleed te borduren. Dit borduurwerk vertelt ons de geschiedenis vanaf de ijstijd tot het heden van het oude Zuiderzeegebied ! Ook het ontstaan van onze Flevopolder komt aan de orde, wat iedereen enorm aansprak natuurlijk !
 
Hoe die plannen tot uitvoering zijn gebracht lieten ze zien door een groot gedeelte van het wandkleed ( 20 meter ) te tonen aan ons. PRACHTIG ! Er wordt met een flinke groep vrijwilligers wekelijks geborduurd om dit allemaal te realiseren en ook worden er acties op touw gezet om dit alles te kunnen bekostigen. De laatste fase is nu ingegaan en ze hopen volgend jaar de klus te klaren !
 
Ook is net bekend geworden dat ze een prijs hebben gewonnen voor al hun inspanningen, de Lelyprijs 2016 ! Deze zal door de commissaris van de Koning worden uitgereikt ! Een felecitatie waard !
 
Er werden ook nog spulletjes verkocht om de kas te spekken.
 
Deze avond was zeergeslaagd, er waren 38 personen aanwezig !
 
16 maart 2016, gezamenlijke avond Passage, Vrouwen van Nu en Zij Actief

Deze avond werd verzorgd door Zij Actief.
Onder het genot van een kopje koffie of thee met een lekkere plak cake werd gestart met het cabaretprogramma "de boer op ".

Irene van der Aart schetste​ ons het verschil tussen "de grote stad "... en "het platte land ".
Met deze beide culturen heeft ze te maken in haar leven.
Ze komt uit de stad en heeft een relatie met "un boer uut dAchterhoek ".
Het laat zich raden hoe ze dat deed...
Ze bracht dit op zo een komische en hilarisch overdreven manier, dat het flink op de lach- en buikspieren werkte!
Daarbij zong ze ook nog eens heel goed!
Dit alles kwam heel duidelijk verstaanbaar over, waardoor je er niets van miste.
We hebben dan ook enorm genoten van dit cabaret!

Er waren 89 aanwezigen, dus een volle zaal.
20 april 2016, lentekriebels

We begonnen met het afscheid van oud bestuurslid Agnes Lagendijk.
In een liedje werd uiteengezet wat Agnes allemaal heeft gedaan in die 6 jaar en dat was veel !
We zullen haar dan ook missen binnen het bestuur.
Ze kreeg een mooie aardenwerken schaal als dank.

Daarna werd het woord gegeven aan Ans Schrijer.
Thema : "Lentekriebels ".
Ans kwam vertellen over de natuur.
Zij had van allerlei boomtakken meegenomen en testte ons op kennis van die natuur, wat voor boomsoort is dit en welke is dat ?
Waarom zie je daar al wel blad en nog geen bloemen en waarom is het bij die boom andersom?
Hoe verloopt de voortplantingen en de verschillen in de manieren van bevruchting.
Ans legde dit vol enthousiasme uit!

Na de pauze was  er een power point presentatie over vlinders, hoe die zich voortplanten en de verschillen in bevruchting.
Ook werd er een quiz gedaan waarbij je kennis werd getest hoeveel vlinders je kende, nou, dat viel nog niet mee!

Kort samengevat: wij wisten niet zoveel, Ans wel en kwam niet uitverteld, wij hebben heel veel geleerd!

Een leuke leerzame avond met 27 leden.
 
18 mei 2016, excursie kaasboerderij "De Polderzoom

Önder het genot van koffie of thee vertelde eigenaar Ard van Wees vol enthousiasme over zijn kaasmakerij!
Hoe zijn ouders waren begonnen en hoe het zich allemaal heeft ontwikkeld.
Met behulp van een film toonde hij ons het hele productieproces van melk tot kaas, heel interessant!

Daarna kregen we een rondleiding door het bedrijf om vervolgens lekker te proeven van verschillende kaassoorten!

En natuurlijk was er de mogelijkheid om kaas te kopen, waar gretig gebruik van werd gemaakt!

Na deze excursie vertrokken we naar Elburg waar we een kleine rondwandeling hebben gemaakt door dit mooie oude stadje.

We hebben de middag afgesloten bij "De Haas "met koffie of thee met een heerlijk gebakje erbij.

Het weer zat mee en we kunnen terugkijken op een geslaagde middag met 22 leden !
14 september 2016, een vrouw apart.

Op deze avond werd de film " Een vrouw apart " getoond.
Hierin vertelde een vijftal vrouwen, met een christelijke achtergrond, over hun homoseksuele geaardheid.
Hoe ze ermee worstelden, hoe hun omgeving reageerde toen ze er voor uitkwamen, hoe de geloofsgemeenschap  reageerde, hoe hun familie er mee omging.

Een heel indrukwekkend relaas waarin duidelijk werd dat er heel verschillend werd gereageerd door hun omgeving!

Na de film werd er in kleine groepjes gediscusseerd.
Er kwamen heel wat verhalen los van mensen die dit in hun omgeving hebben meegemaakt.

Een goede avond met  een goede opkomst, 28 leden.
12 oktober 2016, haakworkshop

Een haakworkshop!
Jawel, haken is weer helemaal in!

Onder leiding van Sita Doornbos van "De Knutselkeet "uit Bant, konden we een klein werkje maken, zoals een sleutelhanger of een telefoonhoesje.
We kregeen allemaal een haaknaald en enkele kleurtjes garen en konden van start.
Er waren zeer ervaren deelnemers maar ook dames die nog nooit hadden gehaakt.
Dat maakte allemaal niet uit, we werden goed op weg geholpen door Sita en Geertje !

Het was wel opvallend stil in de zaal, zo geconcentreerd was iedereen aan het werk!

Geen probleem als je het niet af had, je kreeg alles mee naar huis!

Een gezellige, geslaagde avond met 21 deelnemers
 
29 november 2016, wederzijds respect.
Gezamenlijke avond verzorgd door Vrouwen van Nu.

 
Op deze avond vertelde Francine Bensdorp over haar levensverhaal.
Hoe langzaam duidelijk werd voor haar, dat ze in een verkeerd lichaam is geboren.
Dat dit niet een ziekte is, of iets "tussen je oren ", maar dat er wetenschappelijk is aangetoond dat er in de hersenen verschil is tussen transseksuelen en b.v. heteroseksuelen.
Wat dit proces van jaren met haar deed, hoe haar omgeving hierop reageerde en mee omging.
Hoe ze het hele traject heeft doorlopen om van uiterlijk een man naar vrouw te worden.
Een indrukwekkend relaas waarbij Francine ook duidelijk de verschillen wilde aantonen tussen transgenders, travestieten, homoseksuelen en hetero's.
Na de pauze konden er vragen worden gesteld.
 
Een interessante avond waarbij we flink aan het denken werden gezet !
 
Met een goede opkomst van 68 leden van de 3 verenigingen.


 
16 december 2016,  Zweedse Kerstsfeer.
 
Jessica Wassenaar nam ons mee naar Zweden en vertelde over de Zweedse kerstgebruiken.
Ze liet ons prachtige foto's van de natuur zien en vertelde honderduit over vele gewoonten en betekenissen.
Dat het Zweedse kerstfeest vooral in het teken staat van de zonnewende, de donkere dagen naar kerstmis toe en het noorderlicht !
 
Een gezellige avond die goed werd verzorgd door de wijk van Cilly.
Met allerlei lekkers en een leuke aankleding van de zaal, compleet met kerststukjes en kerststal !
 
Na afloop kreeg iedereen de nieuwe programmafolder 2017 mee en een engeltje met gedichtje.
De feestdagen begonnen goed op deze manier met 48 leden !
© 2024 ZijActief - Katholiek Vrouwennetwerk Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat