Home

Terugblik op ...

 
4 januari 2017,  Stichting Ambulance Wens

We starten het nieuwe jaar en wensen elkaar alle goeds en veel gezondheid toe.

Kees Veldboer, de oprichter van " Stichting Ambulance Wens" komt ons vertellen over dit prachtige initiatief. Nadat Kees 20 jaar op de Ambulance zat in Rotterdam en het nodige meemaakte, werd het idee geboren om iets te doen voor terminaal zieken, die niet meer mobiel waren, maar nog wel een wens hadden om ergens heen te gaan. Nadat Kees 1x gehoor gaf aan de wens van een schipper om nog 1x naar de waterkant te gaan en boten laangs te zien varen en zag wat dat met diegene deed, liet het idee hem niet meer los. En zo begon hij naast zijn werk met een geleende ambulance dit mooie werk! Samen met zijn vrouw ( die haar baan opzegde ) stak hij er  al zijn vrije tijd en energie in. Het liep zo goed dat Kees na enkele jaren zijn baan moest opzeggen en in dienst kwam van de stichting.

Zo kwam de eerste eigen nieuwe ambulance en er volgden er meer! Niets was te gek, alles kon!  Naar het buitenland, de bergen in, geen probleem! Onder een machinekamer in, moet kunnen! Langs het strand of de zee in, zo opgelost! Brancards werden aangepast, speciale karretjes ontworpen. Niets was en is te gek! Kan niet verkopen ze niet! En dit alles geheel kostekoos voor de terminaal zieken en zijn mantelzorgers!

Om een lang verhaal kort samen te vatten, inmiddels rijden er 8 ambulances ( een nieuwe komt er weer aan ) en werken er 235 vrijwilligers, 2 vaste krachten in dienst en bestaan ze bijna 10 jaar!

Dit alles is mogelijk door alleen donaties! Daaarom gaat Kees ook nog het hele land door om lezingen te geven! Dus mensen, nogmaals een oproep, steun dit goede initiatief!

De foto,s en verhalen en de bevlogenheid waarmee Kees dit alles vertelde en liet zien ontroerde ons enorm en we waren dan ook zeer onder de indruk
We kunnen terugkiken op een zeer geslaagde avond met 31 leden.


8 februari 2017,  Jaarvergadering  en  Sietske Ras over hersenletsel

Na het welkom door Els werd gestart met het voorlezen van het jaarverslag door Josien en José deed het financiële verslag van het afgelopen jaar.
Deze werden goedgekeurd.
 
Daarna namen we afscheid van Joke van Blokland als bestuurslid.
Ze heeft 6 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en vervulde daarin menige taak, zoals de zorg voor de bloemetjes en de kaarten,maar ook de notulen.
Ze werd bedankt en kreeg een mooie schaal als aandenken !
 
Na de pauze werd het woord gegeven aan Sietske Ras, werkzaam bij Interaktcontour.
Zij kwam ons vertellen over hersenletsel, met name het niet aangeboren hersenletsel.
1 op de 4 Nederlanders krijgt daarmee te maken in zijn of haar leven.
We moeten dan denken aan een herseninfarct of -bloeding of tumor.
Of hersenletsel door een ongeval b.v..
Maar ook dementie valt onder niet aangeboren hersenletsel.
 
Helaas liet de techniek ons in de steek en kon Sietske ons niets via de beamer laten zien.
Maar gelukkig kon ze ons wel veel vertellen !
Voor een aantal mensen kwamen er heel herkenbare feiten naar voren !
Een interessante avond met 33 leden.

 
21 maart 2017,  Gezamenlijke avond Passage, Vrouwen van Nu en ZijActief

Deze avond werd verzorgd door Passage.
Het bestuur van Passage heeft het wel even benauwd gehad, want wat bleek: er was iets fout gegaan met de boeking van de cabaretgroep die zou komen.
Een dubbele boeking helaas, waar de dames van Passage ook niets aan konden doen !

Het boekingskantoor heeft het opgelost met een andere artiest, een troubadour uit Twente.
Hij vermaakte ons met liedjes en vertellingen en uiteindelijk werd het toch een gezellige avond.
Er was een flinke opkomst, de zaal zat vol !


5 april 2017,  Gert Talens vertelt......

Verhalenverteller Gert Talens kwam ons vermaken.
Hij vertelde achtereenvolgens drie heel verschillende, luchtige, humoristische, maar ook adembenemende verhalen.
Bij een verhaal wist hij iemand uit de zaal er zelfs een rol in te laten spelen, wat haar heel goed af ging.
Gert is een echte verteller, die alle 28 aanwezigen tot het laatst toe wist te boeien.
Zijn meegebrachte decorstukken maakte de sfeer compleet.
Een deel van de opbrengst van zijn optreden was bestemd voor een goed doel, 
n.l. Thot WorldWide.
Een hele mooie  en gezellige avond.


17 mei 2017,  Excursie Waterloopbos
 
Met 16 dames togen we naar het Waterloopkundig bos bij Kraggenburg.
Vroeger was hier het Waterloopkundig laboratorium.
 
Onder leiding van een gids ( een oud medewerker van het laboratorium ) van Natuurmonumenten en veel zon, kregen we een rondwandeling door de prachtige natuur en konden we nog enkele machines zien, die helaas niet meer in gebruik zijn en nu liggen weg te roesten.
Gelukkig worden een aantal ervan gerestaureerd, waardoor het voor de toekomst behouden blijft !
 
Hij vertelde hoe dit laboratorium tot stand was gekomen en wat ze zoal onderzochten in die tijd.
De watersituaties werden in het lab. nagebootst en daaruit kwam dan de oplossing voor bepaalde problemen.
Er werden veel berekeningen in kaart gebracht over de waterloop, over de golfslag op de kust b.v. en daar werden oplossingen voor bedacht.
Er werd onderzoek gedaan voorafgaande aan de Deltawerken en de Rotterdamse haven b.v., maar ook naar erosie aan de Deense kust.
De opdrachten kwamen vanuit de hele wereld !
Heel interessant waar men in die tijd al toe in staat was !
Nu is het lab. overbodig geworden omdat deze berekeningen allemaal door de computer gemaakt kunnen worden.
 
Een heel interessante middag !
Daarna hebben we bij " Het wapen van Ens " koffie met een heerlijke appeltaart genuttigd.
Erg lekker !


​6 september 2017, Luciano Schrama

​Luciano Schrama vertelt ons over fruitbomen, niet hoe ze eruit zien, maar hoe je ze
​onder de microscoop kunt laten ontstaan, waardoor het proces tot volgroeide boom geen 2 jaar duurt maar 6 weken !
​Dat dit niet zomaar kan spreekt voor zich, er komt heel wat bij kijken.
​Schoon en precies en met goed uitgaansmateriaal werken zijn wel de belangrijkste factoren.
Heel interessant !
We waren met 27 dames.


11 oktober 2017, workshop Groenrijk

​Met 29 dames togen we naar het tuincentrum het Groenrijk om daar onder leiding een mooi herfststuk te maken.
En mooi werden ze !
​We kregen een rechthoekige houten bak en materiaal en konden onze fantasie de vrije loop laten.
​Met mos, takjes, appeltjes enz. werden er prachtige stukken gemaakt !
​Erg gezellige avond en voor herhaling vatbaar !


15 november 2017, Gezamenlijke avond Passage, Vrouwen van Nu en ZijActief

​Deze avond werd verzord door ZijActief.
De ziekte van Lyme was het onderwerp waar Rijn de Jonge ons over vertelde.
Hij heeft deze ziekte zelf meegemaakt.
​Deze ziekte kan worden veroorzaakt door een tekenbeet van een geïnfecteerde teek waarbij er een ronde kring op de huid ontstaat.
​Dat er veel onbekendheid hierover is bleek al snel, ook professionals zijn niet altijd goed op de hoogte.
​De ziekte van Lyme kan heel verschillende klachten geven en wordt lang niet altijd herkend.
​Als deze niet adequaat wordt behandelt kan dit ernstige gevolgen hebben, zoals slecht zien, ernstige vermoeidheid en zelfs zenuwuitval !

​Rijn vertelde vooral over zijn eigen ervaringen en hoe hij de ziekte te lijf is gegaan met
natuurlijke middelen.
​Goed om te weten waar je op moet letten !
Er waren 69 dames aanwezig.


13 december 2017, kerstavond

Kertmis vroeger.

​Janny Rieff nam ons mee terug in de tijd en haalde herinneringen op aan lang vervlogen tijden.
Echte kaarsjes in de boom en 's nachts om vier uur naar de nachtmis !
​Samen liedjes zingen die wij nog van onze ouders hebben geleerd !
Haar broer verzorgde de muzikale omlijsting.
En dat hij een prachtige stem heeft en sfeervol zong staat boven kijf !
​Er ontstond daardoor een heel warme, gemoedelijke en nostalgische sfeer die ons helemaal in kerststemming bracht !
​Geweldige avond met 39 dames.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2024 ZijActief - Katholiek Vrouwennetwerk Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat