Home

Historie ZijActief Biddinghuizen

Geestelijk Adviseur B. Eijsink
 KPO – ZijActief
 
In 1963 kwamen de eerste bewoners in het dorp Biddinghuizen te
wonen. De buitenwegen kenden al enkele bewoners.
In 1964 is er een bijeenkomst geweest van dames die een vrouwenorganisatie wilden oprichten. Er is toen gekozen voor plattelandsvrouwenvereniging. Er was ook nog keus geweest uit het Arbeidersvrouwengilde en Boerinnenbond. Zowel de vrouwen uit het dorp als die van de buitenwegen (boeren) wilden elkaar ontmoeten.
De naam KPO (Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie) werd ingevoerd, later ook in de rest van het land zo genoemd.
Er waren in het begin 40 leden.
Er was niets, dus je had elkaar nodig. Er was een geestelijk
adviseur bij de vergaderingen aanwezig. Eerst was dat pastor
Eijsink en later pastor v.d. Bosch.
In de polder, dus ook in Biddinghuizen, woonden mensen uit
allerlei windstreken van ons land. De vrouwen hadden de zorg voor het gezin. De kinderen van de buitenwegen gingen met een speciale schoolbus naar school en de bakker en de kruidenier kwamen langs de deur. De vrouwenvereniging organiseerde avonden die o.a. over huishoudelijke onderwerpen gingen. Ze voorzagen in een behoefte,
het was vaak het enige uitje naast de kerkdienst op zondag.
Nu hebben we een volle agenda en werken velen van ons buitenshuis.
In sept 1964 was de eerste vergadering en de contributie werd vastgesteld op 10 gulden per jaar. Nu is dat 30 euro per jaar.
De vergaderingen werden geopend en besloten met gebed.
Nu beginnen we meestal met een gedicht ter inspiratie.
Onderwerpen die toen aan de orde kwamen waren:
godsdienstige opvoeding, het moeilijk lerende kind, een Adventsavond een handwerkwedstrijd, een modeshow, het drie minutenpraatje beurtelings door een van de leden, mens en kritiek, het leven in Nieuw Guinea, cursussen naaien, bloemschikken en handwerken zoals haken en breien, huishoudelijke voorlichting. Er was een trimmiddag,
later ontstond een fietsgroep. We hebben ook een leesgroep en een tuingroep.
 
Nu vergaderen we  en komen we bijeen in de Voorhof, ons kerkcentrum.
Vroeger was dat in de kantine van kamp Biddinghuizen en later in de aula van katholieke basisschool “De Wingerd.”
De onderwerpen die nu aan bod komen:
creatieve workshops , avond over de brandweerkazerne, bezoek aan een museum,  het Pieterpad, leden die vertellen over hun reizen, excursies naar een klooster, lezingen over de natuur in Flevoland, , over artrose enz.
We hebben nu ongeveer 58 leden.
We hebben per jaar 2 gezamenlijke bijeenkomsten met de andere twee vrouwenorganisaties in ons dorp:” Vrouwen van nu” en “Passage”.
Om beurten organiseren we een ontspannende en een vormende avond per jaar voor alle leden van de 3 organisaties samen.
De naamswijziging naar ZijActief vond landelijk plaats per 1 jan 2001.
Als vrouwenvereniging van Biddinghuizen zijn wij hierin gevolgd.
De wijziging van de naam is niet zo belangrijk, maar het voortbestaan van de vereniging wel!
We willen elkaar blijven ontmoeten , waarbij onderlinge saamhorigheid en vriendschap , kennis en interesses uitwisselen en verbreden, inzichten verruimen, elkaar inspireren, creativiteit,  gezelligheid en ontspanning de bindende elementen zijn.
Van harte welkom om eens te komen sfeer proeven.
 
 
 
© 2024 ZijActief - Katholiek Vrouwennetwerk Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat